Skip to content Skip to footer

Aleksandar Rodić

Institut Mihajlo Pupin

Aleksandar D. Rodić je diplomirao 1985. godine na Mašinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu a magistrirao i doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Od 1987. zaposlen je u Institutu „Mihjalo Pupin“ d.o.o. Beograd u Centru za robotiku čiji je aktuelni rukovodilac. Dr Aleksandar Rodić je u funkciji potpredsednika Skupštine instituta od 2015. godine. U zvanju je Naučnog savetnika od 2009. godine.

Primarna istraživačka interesovanja profesora Rodića su u oblastima robotike, biološki inspirisanih, dinamičkih sistema, automatskog upravljanja, stabilnosti, veštačke inteligencije, projektovanje interfejsa čovek- mašina, inteligentnih sistema za korišćenje obnovljivih izvora energije i daljinsko upravljanje prirodnim resursima, itd.

Autor je više od 150 naučnih publikacija, 6 istraživačkih monografija, urednik nekoliko naučnih edicija kod izdavačke kuće Springer i član Uređivačkih odbora u nekoliko međunarodnih i domaćih naučnih časopisa.

Dr Rodić je organizator i predsedavajući dva značajna međunarodna naučna skupa iz oblasti Robotike – MeSRoB 2013 i RAAD 2016. Dr Rodić je predsedavajući Sekcije za robotiku, naše najveće nacionalne Konferencije ETRAN i član je naučnog Programskog komiteta međunarodne konferencije robotičara RAAD (Robotika u Alpe-Adria-Podunavskom regionu).

Stipendista je prestižne nemačke akademske fondacije Aleksandar fon Humbolt u tri navrata 2001/2002, 2005, 2016.

Gostujući je profesor na Univerzitetu u Revinjonu (Francuska) 2004-2014 i na Univerzitetu tehnologije u Anhuiu (Republika Kina) od 2014.

Prof. Rodić je predavač na Doktroskim studijama na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu i na Univerzitetu u Beogradu. Član je Matičnog odbora za elektroniku, telekomunikacije i informacione tehnologije u peirodu (2011-2016) a za Mašinstvo i industrijski softver od 2017 godine pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Dr Rodić je koordinator više domaćih i međunarodnih naučnih projekata iz Rabotnike i obnovljivih izvora energije. Nosilac je nekoliko domaćih priznanja, 1999. za najbolje inženjersko ostvarenje mlađih istraživača (CIP Beograd), 2012. Menadžer godine za primenu nauke u Srbiji (Klub PKS novinara), 2016. Nagrada za najbolju tehnološku inovaciju u Republici Srbiji (Ministarstvo nauke Republike Srbije). 2017. je dobio specijalnu nagradu Vlade Kineske provincije Anhui za razvoj naučne saradnje između Republike Kine i Republike Srbije. 

Kontakt
office@agrisummit.tech
+381 63 51 93 91

Izrada ove veb sajt stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj stranice je isključivo odgovornost Projekat Velika mala privreda i Projekat Ekonomskog razvoja, upravljanja i rasta preduzeća i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.