Skip to content Skip to footer

Boban Ilić

Stalna radna grupa za regionalni
ruralni razvoj u JIE (SWG)

Generalni sekretar Stalne radne grupe za regionalni ruralni razvoj u Jugoistočnoj Evropi od 2010. i predsedavajući zasedanja skupštine Stalne radne grupe. Zadužen za izvršavanje i realizaciju strategija i politika Stalne radne grupe, uspostavljanje i održavanje kvalitetnih protokolarnih i diplomatskih odnosa sa državnim i međunarodnim zvaničnicima i održavanje kvalitetnih veza i razvoj programa saradnje sa međunarodnim organizacijama i agencijama, i to naročito međunarodnim organizacijama koje se bave poljoprivredom i ruralnim razvojem. Odgovoran za pokretanje i pripemu projekata regionalnog razvoja u Jugoistočnoj Evropi.

Ima preko 20 godina iskustva u javnom i privatnom sektoru u Jugoistočnoj Evropi sa razvojnim projektima i programima u poljoprivredi i prehrambenoj industriji, sigurnosti snabdevanja hranom i poljoprivredi, programima i reformama ruralnog razvoja, savetodavnim uslugama za izradu poljoprivrednih politika država i planiranju i realizaciji reformi (izmenama i dopunama propisa i njihovom sprovođenju) u vezi sa procesom integracije u Evropsku Uniju.

Kontakt
office@agrisummit.tech
+381 63 51 93 91

Izrada ove veb sajt stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj stranice je isključivo odgovornost Projekat Velika mala privreda i Projekat Ekonomskog razvoja, upravljanja i rasta preduzeća i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.