Skip to content Skip to footer

Đorđe Grujčić

Smart Village Knežica

Đorđe Grujčić, rođen 28. februara 1985. godine u Bosanskoj Dubici/Kozarskoj Dubici, Bosna i Hercegovina.
Direktor DIH „Smart Village“ Knežica od 2021 god.
Doktorirao poljoprivredne nauke (2018) na Norveškom univerzitetu prirodnih nauka (NMBU), Departman nauke o životnoj sredini, Ås, Norveška.

DIH „Smart Village“ Knežica, projekat: „Podrška zajednicama i mrežama poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u JIE kroz razvoj digitalnih usluga o kvalitetu hrane i sledljivosti korišćenjem blokčejna – DFTB“, finansiran kroz Horizont 2020 program za istraživanje i inovacije Evropske unije u okviru ugovora o grantu br. 818182. ( 2022)

Tokom doktorskih studija učestvovao na dva projekta: „Saradnja u obrazovanju i istraživanju o mineralnoj poboljšanoj biljnoj proizvodnji za zdravlje ljudi i životinja u balkanskim zemljama” Balkan HERD projekat i kao mladi istraživač, na kratkotrajnoj naučnoj misiji, u COST Action FA 0905 programu „Mineralno poboljšana proizvodnja useva za zdravu hranu i hraniva”.

Contact
office@agrisummit.tech
+381 63 51 93 91

This website is made possible by the support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of Big Small Businesses Project and USAID Economic Development, Governance and Enterprise Growth Project and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.