Skip to content Skip to footer

Melih Tekin

WABEL

Melih Tekin je rukovodilac i direktor revolucionarne platforme Needl, koja posluje u okviru kompanije Wabel, i koja je iz korena izmenila način povezivanja i saradnje između firmi. Melih je rođen 30. juna 1995. u Kušadasiju, pokrajina Ajdin, Turska, i od najranije mladosti pokazivao je izuzetnu sklonost ka biznisu.

Melihov put započeo je sticanjem diplome osnovnih studija iz poslovnog marketinga na Univerzitetu Bakingem. Tokom studija leti je stažirao u kompanijama u oblastima marketinga i biznisa u SAD, Egiptu i Grčkoj, gde je razvio intenzivnu strast prema svetu poslovanja i rukovođenja, što je podstaklo njegovu neugasivu žeđ za znanjem. Njegova posvećenost neprekidnom učenju i njegova prirodna radoznalost postale su kamen temeljac njegovog uspeha.

Godine 2018. Melih ulazi u vode sektora B2B, sa ciljem da ostvari svoju viziju i premosti jaz između dobavljača i prodavaca na malo. Tokom svoje prve četiri godine u ovoj oblasti organizovao je preko 20 B2B skupova na četiri kontinenta. Svoje duboko razumevanje potreba ove industrije Melih je primenio na pravi način kada se pridružio timu platforme Needl, koja posluje u okviru kompanije Wabel, inovativnog tržišta koje dobavljačima i prodavcima na malo nudi jedinstven prostor da se sastaju, pregovaraju i sklapaju plodna partnerstva.

Razvoj platforme Needl, koja posluje u okviru kompanije Wabel, omogućio je Melihu da njeno poslovanje uspešno proširi i na međunarodna tržišta. Ova platforma privukla je najveće igrače u ovoj industriji i postala ključna destinacija za firme koje traže efikasnu saradnju i rast. Njegov kapacitet za strateško razmišljanje i posvećenost pružanju vrednosti transformisali su platformu Needl, koja posluje u okviru kompanije Wabel, u značajnog igrača u globalnom poslovnom okruženju.

U septembru 2022. stupio je na dužnost direktora u kompaniji Wabel i preuzeo odgovornost za osmišljavanje budućnosti ove firme. Pod njegovim vizionarskim vođstvom, firma Wabel je postala sinonim za izuzetnost i inovacije. Podstakao je razvoj kulture kvaliteta i ohrabrio svoj talentovani tim da prelazi granice i istražuje nove horizonte.

Melih je ne samo uspešan rukovodilac, već i snažan zagovornik značaja osnaživanja drugih. Veruje u razvoj nove generacije poslovnih lidera kroz programe mentoringa i javne nastupe. Njegova posvećenost pružanju podrške prevazilazi granice poslovanja, jer se on aktivno bavi filantropskim aktivnostima koje ostvaruju pozitivan uticaj na društvo.

Melih je do sada ostvario impresivne rezultate i nastavlja da pokreće razvoj platforme Needl, koja posluje u okviru kompanije Wabel, neprekidno tražeći načine da najbolje iskoristi nove tehnologije i trendove u korist kako dobavljača, tako i prodavaca na malo. Njegova vizija i strast presudno su uticali na uspeh platforme Needl, koja posluje u okviru kompanije Wabel, ali su i inspirisali nebrojeno mnogo budućih preduzetnika da slede svoje snove.

I u budućnosti će ostati posvećen transformaciji poslovanja i unapređenju saradnje i nastojaće da ostavi budućim generacijama trajno nasleđe u svetu trgovine. Za direktora platforme Needl, koja posluje u okviru kompanije Wabel, zvanično će biti imenovan 16. juna.

Kontakt
office@agrisummit.tech
+381 63 51 93 91

Izrada ove veb sajt stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj stranice je isključivo odgovornost Projekat Velika mala privreda i Projekat Ekonomskog razvoja, upravljanja i rasta preduzeća i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.