Skip to content Skip to footer

Milan Šipka

Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Banja Luci

Zaposlen na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banja Luci na mestu višeg asistenta na nastavnim predmetima iz uže naučne oblasti Nauka o zemljištu (Pedologija, Melioracije zemljišta, Primena Geografsko informacionih sistema i Daljinske detekcije u poljoprivredi).

Magistrirao na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banja Luci na usmerenju Upravljanje zemljištem i vodom. Trenutno je doktorant na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu na usmerenju Upravljanje zemljištem i vodama.

Kontinuirano se stručno usavršavao i završavao specijalizacije vezane za primjenu IKT tehnologija na prestižnim univerzitetima (Wageningen, BOKU, Barcelona, Lleida…).

Autor i koautor je na 18 naučnih radova. Koautor je jedne knjige, dve skripte i dva priručnika.

Aktivno je učestvovao i sticao iskustva kao saradnik i koordinator u realizaciji 23 medjunarodna naučno-istraživačka (Horizon 2020, Erasmus+, FP7, FP6, Tempus, FAO, IPA …) i stručna projekta u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

Kontakt
office@agrisummit.tech
+381 63 51 93 91

Izrada ove veb sajt stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj stranice je isključivo odgovornost Projekat Velika mala privreda i Projekat Ekonomskog razvoja, upravljanja i rasta preduzeća i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.