Skip to content Skip to footer

Miloš Pajić

Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Dr Miloš Pajić (1977) je diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je i doktorirao 2012. godine. Zaposlen je od 2002. na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a od 2022. je u zvanju redovnog profesora. Obavljao je dužnost direktora Instituta za poljoprivrednu tehniku. Od 2021. radi kao stariji istraživač u Institutu BioSens u Novom Sadu.

Nastavnik je na svim nivoima studija na Poljoprivrednom fakultetu, na predmetima iz oblasti Poljoprivredne tehnike, Precizne poljoprivrede i Inovacija u poljoprivredi, što su njegove ekspertske oblasti. Član je brojnih nacionalnih i međunarodnih naučnih i stručnih organizacija, tela, odbora, poslovnih udruženja. Objavio je više od 160 naučnih i stručnih radova, autor je univerzitetskog udžbenika – Precizna poljoprivreda, jednog praktikuma, jedne monografije i dva patentna rešenja. Istraživač je na brojnim naučnim projektima, kao i konsultant na projektima saradnje sa privredom u svojim domenskim ekspertskim oblastima.

Kontakt
office@agrisummit.tech
+381 63 51 93 91

Izrada ove veb sajt stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj stranice je isključivo odgovornost Projekat Velika mala privreda i Projekat Ekonomskog razvoja, upravljanja i rasta preduzeća i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.