Skip to content Skip to footer

Petar Ninić

AgroManager

Petar Ninić je inženjer poljoprivrede za Agrarnu ekonomiju i ruralni razvoj. Stručno zvanje stekao je 2012. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Uporedo sa studijama, Petar je pokrenuo vlastiti mali biznis u poljoprivredi – Rasadnik starih i otpornih sorti voća, koji je u godinama koje su uslijedile prerastao u respektabilan porodični agrobiznis.

Nakon završenih osnovnih studija, profesionalno se ostvaruje u oblasti projektnog menadžmenta, pri čemu je u nekoliko organizacija civilnog društva bio koordinator značajnih projekata, koji su imali za cilj unapređenje tržišnosti poljoprivrede u Bosni i Hercegovini (USAID/Sida FARMA, USAID/Sweden FARMA 2 i dr.).

Poslednjih godina, Petar poseduje vlastitu agenciju za konsalting u agrobiznisu, pod nazivom „AgroManager“, a koja se bavi pružanjem stručnih usluga iz domena marketinga u poljoprivredi. Trenutno je odgovoran za brend imidž nekoliko poljoprivrednih kompanija, među kojima se ističu FSH „Farmofit“ iz Gradiške, Poljoprivredna zadruga „Agrojapra“ iz Novog Grada, kompanije „Košnica“ d.o.o. iz Gradiške, „DM-Agro“ d.o.o. iz Srpca i druge. Pobornik je metodologije „primenjenog marketinga“ u agrobiznisu, sa akcentom na „brand storytelling“ aktivnosti.

Kontakt
office@agrisummit.tech
+381 63 51 93 91

Izrada ove veb sajt stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj stranice je isključivo odgovornost Projekat Velika mala privreda i Projekat Ekonomskog razvoja, upravljanja i rasta preduzeća i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.