Skip to content Skip to footer

Vladimir Crnojević

BioSense Institut

Vladimir Crnojević je direktor istraživačko-razvojnog instituta za informacione tehnologije biosistema „BioSens“, koji je nedavno proglašene za evropski centar izuzetnosti u okviru programa „Širenje izvrsnosti i proširenje učešća“. Vladimir je profesor informatike na Univerzitetu u Novom Sadu i vanredni profesor primenjene matematike na Univerzitetu u Stelenbošu, Južna Afrika.

Diplomirao je elektrotehniku, a doktorirao na polju obrade slike 2004. godine na Univerzitetu u Novom Sadu. Vladimir je do sada radio na više projekata u privredi koji su se odnosili na računarski vid, mašinsko učenje i istraživanje podataka.

Vladimir je osnivač instituta „BioSens“ koji je prerastao u regionalnog lidera na više projekata koje finansira EU u okviru programa FP7 i H2020. „BioSens“ blisko sarađuje i sa privredom i uspešno igra ulogu akceleratora inovacija, u kom svojstvu je do sada finansirao oko 50 malih i srednjih preduzeća.
Vladimir je objavio preko 50 radova u najznačajnijim naučnim časopisima i na konferencijama i bio recenzent za neke od najeminentnijih časopisa u svojoj oblasti. Među njegovim trenutnim istraživačkim interesovanjima su primena mašinskog učenja, obrade slike, daljinske detekcije i istraživanja podataka u poljoprivredi, biosistemima i „internetu predmeta“.

Kontakt
office@agrisummit.tech
+381 63 51 93 91

Izrada ove veb sajt stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj stranice je isključivo odgovornost Projekat Velika mala privreda i Projekat Ekonomskog razvoja, upravljanja i rasta preduzeća i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.