Skip to content Skip to footer

Zdenko Lončarić

Poljoprivredni fakultet,
Univerzitet u Osijeku

Prof. Zdenko Lončarić je od 1992. zaposlen na Fakultetu agrobiotehničkih nauka u Osijeku (Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku), gde je i redovni profesor u trajnom zvanju od 2014. godine.

Od 2005. godine koordinator je i predavač na 10 modula na osnovnim, master i doktorskim studijama na Poljoprivrednom fakultetu i Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku na polju prehrane bilja, agrohemije, fertilizacije, fizologije bilja, agroekologije, digitalne poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Od 2021. godine g. Lončarić je rukovodilac osnovnog studijskog programa iz digitalne poljoprivrede na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Prodekan je za nauku na Poljoprivrednom fakultetu od 2005. do 2013, a prodekan za nastavu i kontrolu kvaliteta bio je od 2017. do 2022. Prethodno je bio načelnik Zavoda za agroekologiju od 2009. do 2015 i šef katedre za ishranu bilja i fertilizaciju od 2001. do 2006.

Rukovodilac i/ili glavni istraživač na 3 međunarodna i 4 domaća završena projekta i istraživač na 6 domaćih i 5 međunarodnih projekata. Trenutno je rukovodilac na 2 domaća istraživačka projekta koje finansira Evropska Unija sredstvima Evropskog fonda za regionalni razvoj, a bio je i rukovodilac na projektu razvoja i uspostavljanja zajedničkog studijskog programa iz poljoprivredne nauke koje je finansiran sredstvima Evropskog socijalnog fonda.

Kontakt
office@agrisummit.tech
+381 63 51 93 91

Izrada ove veb sajt stranice omogućena je uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj stranice je isključivo odgovornost Projekat Velika mala privreda i Projekat Ekonomskog razvoja, upravljanja i rasta preduzeća i ne predstavlja nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD.